12 September 2013

Organization Structure

12 September 2013, Comments: Comments Off on Organization Structure

   


26 August 2013

Our Networks

26 August 2013, Comments: Comments Off on Our Networks

สื่อต่างๆทั้งหมดของบริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด เข้าถึงกลุ่มเป้าเฉลี่ย 200,000 คน/วัน ที่มีโอกาสเห็นโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านสื่อโฆษณาของ บริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด เนื่องจากเครื่อข่ายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคหลากหลายช่วงอายุ ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายของห้างสรรพสินค้านั้นเองและจากความนิยมของผู้บริโภคที่มักใช้เวลาหลังเลิกเรียน-เลิกงานหรือใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวช่วงวันหยุด จึงถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการสื่อสารโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภคทุกวัย


26 August 2013

About Us

26 August 2013, Comments: Comments Off on About Us

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีพัฒนา เชี่ยวชาญและชำนาญในการให้บริการสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำระดับพรีเมี่ยม   บริษัทฯ ถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแห่งการโฆษณา ด้วยการเป็นผู้ริเริ่มนำนวัตกรรมจอภาพ 3 มิติ ใช้กับงานสื่อโฆษณาในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า สยาม พารากอน และ ดิ เอ็มโพเรี่ยม สร้างความแปลกใหม่ในการรับชมและรับรู้งานโฆษณาสินค้าและบริการในยุคแรกของการเปิดให้บริการของทั้ง 2 ห้าง   จนปัจจุบัน […]


24 August 2013

Background

24 August 2013, Comments: Comments Off on Background

ประวัติของบริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดย นายปริน ชนันทรานนท์ ในเดือนสิงหาคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณา […]