MRadio ร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้ทีมเยาวชนไทย เข้าร่วมแข่งขัน Yak Fc. Chinese National Cup 2019

5 April 2019
Category: News
5 April 2019, Comments: Comments Off on MRadio ร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้ทีมเยาวชนไทย เข้าร่วมแข่งขัน Yak Fc. Chinese National Cup 2019

S__15245353-2 S__15245355-2 S__15245354-2 S__15245356-2

MRadio ร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้ทีมเยาวชนไทย เข้าร่วมแข่งขัน Yak Fc. Chinese National Cup 2019 ณ เมืองกว่างโจว ประเทศจีน ซึ่งการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2562 ร่วมกันส่งกำลังใจส่งแรงเชียรให้เด็กไทยกัน

Comments are closed.