งานสานสัมพันธ์ แบ่งปันธรรมะ ครั้งที่ 1

25 May 2015
Category: News
25 May 2015, Comments: Comments Off on งานสานสัมพันธ์ แบ่งปันธรรมะ ครั้งที่ 1

จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่  19 มกราคม 2558  ที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
โดยเชิญพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) มาเป็นวิทยากรภายในงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าและบริษัทคู่ค้า และสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท  โดยบรรยากาศภายในงาน  ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้ธรรมะอย่างสนุกสนานและนำธรรมะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน อีกทั้งผู้ร่วมงานทุกท่านยังได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้วัดนักบุญมาร์โก อีกด้วย

 

Screen Shot 2558-05-25 at 15.56.58 Screen Shot 2558-05-25 at 15.57.50 Screen Shot 2558-05-25 at 15.58.24 Screen Shot 2558-05-25 at 15.58.51

Comments are closed.