Endcap

Category: Service
25 May 2015, Comments: Comments Off on Endcap

Endcap TV (เอนแคป ทีวี) สื่อโฆษณาจอดิจิตอล ติดตั้งที่หัวชั้นวางสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต กูร์เมต์ มาร์เก็ตและโฮม เฟรช มาร์ท เพื่อแสดง TVC โฆษณาสินค้าของสินค้าที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเดียวกัน ทำให้ผู้ซื้อสินค้าได้เห็น TVC โฆษณาขณะเดินเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดย TVC โฆษณาเป็นสินค้าและแคมเปญเดียวกับที่โฆษณาทางทีวี จึงยิ่งทำให้เกิดความคุ้นเคยในสินค้า ยี่ห้อสินค้าและสโลแกนสินค้ามากขึ้น บริษัทคิวบิซึ่ม จำกัด ได้ให้บริการสื่อโฆษณาจอดิจิตอล Endcap TV จำนวน 172 จอ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต กูร์เมต์ มาร์เก็ตและโฮม เฟรช มาร์ท ทุกสาขาในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รวมถึงห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์และสาขาอื่นๆ อีกด้วย

banner_media-endcap-04

Comments are closed.