สวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2559

25 April 2016
Category: News
25 April 2016, Comments: Comments Off on สวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2559

บริษัท คิวบิซึม จำกัด และบริษัท มอลล์ มีเดีย จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย จัดให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกฝ่าย สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรพร้อมอวยพรผู้บริหารและที่ปรึกษาบริษัท เนื่องในวันสงกรานต์ 2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 59 ณ อาคารบอใบไม้ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น พร้อมส่งความปราถนาดีไปยังลูกค้าบริษัททุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น การงานเจริญรุ่งเรื่อง กิจการมั่นคงในปี 2559 นี้

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

Comments are closed.