บริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวนมากหลายสาขาอาชีพ

8 February 2017
Category: News
8 February 2017, Comments: Comments Off on บริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวนมากหลายสาขาอาชีพ
internship-02
บริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด มีความประสงค์ต้องการที่จะรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวนมากหลายสาขาอาชีพ มาร่วมฝึกปฎิบัติงานกับทางบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะ การปฎิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา
ตามรายละเอียดดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
3. เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด การขาย
5. เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ โฆษณา วิทยุ โทรทัศน์
6. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์
เข้าร่วมฝึกปฎิบัติงานกับเราได้รับทราบ พร้อมแจ้งความประสงค์ โดยการกรอกใบสมัครลงในแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารการสมัครงาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา เอกสารส่งตัวขอเข้ารับการฝึกงานจากทางสถานศึกษา โทรหรือแอด ID Line ที่เบอร์ 095-2068452 (พี่ต่อ)

Comments are closed.