Shelf media

20 September 2017
Category: Service
20 September 2017, Comments: Comments Off on Shelf media

Shelf media เป็นสื่อโฆษณาป้ายหลากหลายรูปแบบ ณ จุดขาย ที่ติดบริเวณชั้นวางสินค้า (Home shelf) หัวชั้นวางสินค้า (End gondola หรือ Head gon) และพื้นที่วางสินค้าพิเศษ-กองโชว์-กองโปรโมชั่น ตู้แช่สินค้า ตะกร้าสินค้า รถเข็นใส่สินค้าและตะกร้าใส่สินค้า เรียกได้ว่า บริษัทคิวบิซึ่ม จำกัด ให้บริการสื่อโฆษณาทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ของซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้สินค้าโดดเด่น ชื่อสินค้า รูปสินค้า ชัดเจน ณ จุดขาย ให้ผู้ซื้อสังเกตเห็นและซื้อได้ง่ายในที่สุด บริษัทฯ ยังให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางการทำสื่อโฆษณาใหม่ๆ ในพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้แคมเปญของเจ้าของสินค้าได้รับการเห็นและรับรู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะถือเป็นปราการด่านสุดท้ายแล้วที่ผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือไม่ จึงไม่ควรพลาดที่จะใช้สื่อโฆษณา Shelf media นี้ อย่างยิ่ง

บริษัทคิวบิซึ่ม จำกัด ได้ให้บริการสื่อโฆษณา Shelf media ทุกรูปแบบ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต กูร์เมต์ มาร์เก็ตและโฮม เฟรช มาร์ท ทุกสาขาในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รวมถึงห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์และสาขาอื่นๆ อีกด้วย

banner_media-2-shelf-06

Comments are closed.