BLUPORT

20 September 2017
Category: Service
20 September 2017, Comments: Comments Off on BLUPORT

BLUPORT media set มีทั้งสื่อโฆษณาจอดิจอตอลและป้ายไฟ ติดตั้งที่จุดสำคัญๆ ของห้างสรรพสินค้า BLUPORT Hua Hin resort mall เป็นศูนย์การค้าในรูปแบบสถานพักตากอากาศ เน้นทำเลที่ตั้งติดทะเลเปิดให้บริการเมื่อตุลาคม ปี 2559 ด้วยความนิยมของคนเมืองใหญ่ที่มักใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงทำให้ อ.หัวหิน เป็นหนึ่งเมืองที่มีความน่าสนใจเรื่องปริมาณนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินที่ใช้จ่ายในทุกๆ สุดสัปดาห์ ผู้มาเยือน อ.หัวหิน มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เป็นทั้งคนจากกรุงเทพมหานครและคนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีปริมาณผู้ซื้อมาก สื่อโฆษณาจึงมีความจำเป็นที่จะโน้มน้าวให้ผู้ซื้อจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ

บริษัทคิวบิซึ่ม จำกัด ได้ให้บริการ สื่อโฆษณาจอดิจอตอลและป้ายไฟ ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต ตั้งแต่หน้าห้างฯ มีจอดิจิตอลขนาดใหญ่และจอดิจิตอลแบบเสา เพื่อให้ผู้คนที่กำลังเข้าห้างฯ และผู้คนที่สัญจรผ่านสามารถมองเห็น TVC โฆษณาสินค้าได้ชัดเจน ภายในห้างฯ มีจอดิจิตอลกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของห้างฯ รวมกว่า 20 จอ และสื่อโฆษณาแบบป้ายไฟ (Light box) ให้บริการอยู่ตรงจุดหน้าห้างฯ และอาคารจอดรถของห้างฯ จึงรับประกันได้ว่า บริษัทคิวบิซึม จำกัด ได้เลือกจุดติดตั้งสื่อโฆษณาที่สำคัญและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของห้างบลูพอร์ต แล้ว เพื่อให้สินค้า ยี่ห้อสินค้าและสโลแกนสินค้า โดดเด่นมากที่สุดในสายตาผู้คนที่เข้ามาใช้บริการในห้างฯ และผู้สัญจรโดยรอบ

banner_media-2-bluport-08

Comments are closed.